Homo naledi

Begin september 2015 werd bekend dat er 15 van skeletten van een mensensoort zouden zijn ontdekt in een grot in Zuid Afrika. Het betreft skeletten van jonge kinderen zowel als volwassenen. De leeftijd van de skeletten is nog onbekend.

Uiteraard wordt er al wel gespeculeerd over de betekenis van deze vondst. Is het werkelijk een mensensoort, of een apensoort? Is het een rechtstreekse voorouder van de moderne mens, of is er geen rechtstreekse afstammingslijn tussen de homo naledi en de moderne mens?

Voor gelovigen die vasthouden aan de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God, en Genesis 1-11 als geschiedenis lezen, is het duidelijk dat de homo naledi of een uitgestorven mensensoort of apensoort is. Het Bijbelse scheppingsverhaal leert dat God de mens rechtstreeks schiep. Dat sluit de evolutie van een apensoort naar de moderne mens uit.

We wachten de resultaten van onderzoek dan ook maar af voordat we meer kunnen zeggen over deze bijzondere vondst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.