Zijn moslim extremisten een uitzondering?

Bij veel moslimjongeren lijkt er sympathie te zijn voor de extremisten die in Parijs een bloedbad aanrichten bij de redactie van het satirisch blad Hebdo. Dergelijk geweld van moslims wordt door moslims veelal toegeschreven aan een kleine groep extremisten. Die gewelddadige extremisten zijn een uitzondering, de meeste moslims zijn vredelievend en hebben met dat geweld niets te maken. De vraag is of dat allemaal werkelijk waar is. Natuurlijk zijn er moslims die geen geweld gebruiken en niets anders willen dan in vrede met anderen leven. Maar toch is het opvallend hoe weinig je verneemt van moslims die zich openlijk afkeren van het geweld dat medemoslims gebruiken tegen bijvoorbeeld christenen. Zelf krijg ik de indruk dat er juist vaak meer sympathie is voor geweld tegen andersdenkenden dan we wel eens (willen) geloven. Sterker nog: in de Koran wordt openlijk tot geweld tegen christenen en andersgelovigen opgeroepen. Een aantal voorbeelden:

En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen.” (soera 8, vers 39).

En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van God, wat zij niet verwachten. En God is Alwetend, Alwijs.” (soera 4, vers 104).

En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.” (soera 2, vers 193).

Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.” (soera 61, vers 4)

Niemand mag verder vergeten dat Mohammed in het jaar 627 maar liefst 700 gevangenen van de joodse stam Banu Quraiza liet onthoofdenEn dat hij getrouwd was met een meisje van 6 jaar met wie hij gemeenschap had toen zij 9 jaar was. Dat zijn normen en waarden die christenen en de westerse samenleving vreemd zijn. Daar mag ook best, op redelijke en respectvolle wijze, kritiek op geleverd worden. Maar dat geeft m.i. niemand het recht om bloedbaden aan te richten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.