Dankdienst Nederlands Gereformeerd Seminarie

Gisteren was ik aanwezig op de afsluitende dankdienst van het Nederlands Gereformeerd Seminarie op Urk. Het begon in 1976 en dit jaar, 2015 heeft het bestuur besloten het NGS op te heffen. Reden is dat er zich in de afgelopen jaren geen nieuwe studenten meer hebben aangemeld. Dat heeft te maken met het feit dat het lastig is geworden om met het NGS diploma predikant te worden binnen de NGK.

Als alles goed gaat zal ik de laatste student zijn die het NGS zal afronden, ik verwacht eind september van dit jaar.

Voor m.n. de zgn. late roepingen zal het m.i. een groot gemis worden. Zeker voor hen die al een bachelor en/of een master hebben. Die zullen immers bij het volgen van een tweede studie geconfronteerd worden met behoorlijk hogere collegegelden in Nederland. Ik vermoed dat er genoeg zullen zijn die dan ook afzien van een tweede studie theologie.

Het is m.i. dan ook een gemiste kans dat de NGK te weinig steun is voor het erkennen en zo in stand houden van het NGS. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat profetische prediking (prediking gericht op de uitleg en toepassing van de Bijbel als het gezaghebbende en betrouwbare Woord van God) binnen onze kerken langzamerhand aan het verdwijnen is.

Het motto van het NGS was 2 Tim. 2:1, 2:

Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

Ook nu het NGS ophoudt te bestaan vertrouwen we erop dat God aan Zijn gemeenten mannen zal geven die bekwaam zijn om anderen te onderwijs te geven. Ik hoop van harte dat de invloed van het NGS zal blijven. Op het NGS leerden we de Bijbel preken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.