Mogelijk bouwstenen leven gevonden op komeet 67P

De verkenner Philae die november vorig jaar op de komeet 67P is geland, heeft mogelijk diverse complexe moleculen gevonden die kunnen dienen als bouwstenen van leven op de komeet gevonden. Sommigen hebben gesuggereerd dat leven door kometen naar de aarde is gebracht. Dan blijft natuurlijk de vraag waar het leven op die kometen vandaan kwam.

De onderzoekers zijn voorzichtig: men erkent dat deze ontdekking nog niet bewijst dat kometen het leven op aarde hebben gebracht. Wel zou deze ontdekking kunnen helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag waar leven vandaan zou komen.

Maar is dat werkelijk zo? De stap van complexe moleculen naar een levende cel is groot. Het lijkt mij niet erg waarschijnlijk dat complexe moleculen, tijd en toeval alleen voldoende zijn voor het ontstaan van leven.

Wie de Bijbel kent en gelooft, weet waar het leven vandaan komt. Niet van kometen. Niet door toeval. Maar door de scheppende hand van de eeuwige God (Gen. 1-2), die alles schiep tot Zijn eer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.