Rabbi Shmuley Boteach: homoseksuele praktijken religieuze maar niet morele overtreding

Volgens de orthodoxe rabbi Shmuley Boteach zijn homoseksuele praktijken een religieuze, maar niet een morele overtreding. Verder beweert hij dat de vele echtscheidingen een groter gevaar zijn voor de Westerse samenleving dan het homohuwelijk.

Maar Lev. 18 en 20 maken duidelijk dat homoseksuele praktijken een “gruwel” voor God zijn. Net als overspel, incest en bestialiteit zijn dit zonden (Lev. 18:25). Maar opmerkelijk is dat Rabbi Boteach overspel wel als een morele zonde ziet. En waarschijnlijk zal hij incest en bestialiteit ook zo zien.

Rabbi Boteach heeft gelijk dat de vele echtscheidingen een groot gevaar zijn voor onze samenleving. Maar monogamiteit en duurzaamheid lijken bij homoseksuele relaties standaard niet de norm te zijn. Vandaar m.i. het vermoeden dat het homohuwelijk een nog groter gevaar voor onze samenleving zal zijn dan de vele echtscheidingen.

4 thoughts on “Rabbi Shmuley Boteach: homoseksuele praktijken religieuze maar niet morele overtreding

    • Beide worden in de Bijbel zonde genoemd. In Lev. 18:20 en 20:13 worden homoseksuele praktijken apart genoemd en een “gruwel” genoemd. In Rom. 1 worden homoseksuele praktijken het gevolg van het niet eren van God als Schepper genoemd. Mijn indruk is dan ook dat in de Bijbel homoseksuele praktijken als grotere zonde wordt gezien dan overspel.

  1. Overspel gaat in tegen het zevende en tiende gebod, geboden door God zelf in stenen tafelen gehouwen. Lijkt met dat dat wel wat erger is dan ….

    • Het zevende gebod, “U zult niet echtbreken”, en dat hoeft niet altijd met overspel in verband te staan. Het tiende gebod leert dat je niet mag willen toe-eigenen op ongeoorloofde wijze dat wat van een ander is. Niet zijn huis, vrouw, slaaf, slavin, rund, ezel, of wat dan ook. Ook hier hoeft de begeerte niet altijd in verband met overspel gebracht worden.

      Rom. 1 legt overigens wel een link tussen homoseksuele praktijken in het algemeen en het niet erkennen van God als Schepper (een overtreding van de eerste twee geboden).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.