Worden mensen langer en slimmer door evolutie?

Volgens een onderzoek, verschenen in het blad Nature, zouden mensen langer en intelligenter worden door evolutie. Vroeger was het gebruikelijk dat de huwelijkspartner uit de omgeving kwam. Dat kwam de genetische diversiteit niet ten goede. Het was niet uitgesloten dat de huwelijkspartner een ver familielid was. Tegenwoordig is het niet niet ongebruikelijk dat een huwelijkspartner van ver komt, van een ander land of zelfs continent. De kans dat je dan met een ver familielid trouwt is dan natuurlijk wel een stuk kleiner. Zeker als de partner van een ander mensenras is. Uit ouders met meer diverse genen zullen volgens het onderzoek langere en intelligentere voortkomen.

De vraag is of dit echter strikt genomen evolutie is. Als ik het goed begrijp erft een kind uit de genenpool van de ouders. Uit bestaande genen van de ouders komen dus de genen van het nieuwe leven. De genen van het kind zijn dus een combinatie van al bestaande genen. Er ontstaan bij het verwekken van een kind normaliter immers niet spontaan nieuwe genen met nieuwe informatie. Het nieuwe leven zal dan ook een gewoon, normaal, maar ook een uniek mens zijn. Dit is het natuurlijke proces, waarvan christenen geloven dat God het zo heeft geschapen en bedoeld.

Kortom: wat we in Nature lezen is m.i. geen overtuigend voorbeeld van evolutie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.