Homoseksualiteit en geweld

In het nieuws wordt meestal geweld tegen homoseksuelen breed uitgemeten. Homoseksuelen benadrukken niet zelden de intolerantie en het geweld tegen hen waarvan zij het slachtoffer zijn.

Voor alle duidelijkheid: dat geweld wijs ik, net zoals homoseksuele praktijken, volledig af. Het is iemands eigen verantwoordelijk om een homoseksuele levensstijl te leven.

Minder bekend is het geweld van homoseksuelen zelf. Een studie van het Family Research Institute laat zien dat er een verband lijkt te bestaan tussen homoseksualiteit en geweld. De studie is uitgevoerd op Amerikaans grondgebied. In dit artikel worden de volgende onderwerpen uitgelicht:

-een aantal moordenaars was homoseksueel
-gewelddadige homoseksuele praktijken met soms de dood tot gevolg
-moedwillig infecteren van anderen
-homoseksuele verkrachtingen

Ik wil zeker niet beweren dat alle homoseksuelen gewelddadig zouden zijn. We moeten waken voor ad hominem argumenten. Maar het zou oneerlijk zijn om alleen geweld van niet-homoseksuelen tegen homo’s te benadrukken. En het geweld van homoseksuelen (tegen zowel homo’s als hetero’s) te vergeten.

6 thoughts on “Homoseksualiteit en geweld

  • Een monogame heterosexuele relatie is zoals God het vanaf het begin bedoeld heeft (Gen. 1:26, 27; 2:18-24; Matth. 19:1-9). Wat God geschapen heeft, is goed. Geweld hoort daarin geen enkele plaats te hebben (Ef. 5:22-33).
   Geweld komt helaas ook in heterosexuele relaties voor. Dat heeft duidelijk te maken met de zondeval en de gebroken wereld waarin we leven (Gen. 3). Maar er is m.i. geen noodzakelijk verband tussen monogame, liefdevolle heterosexuele relaties, zoals God dat m.i. bedoeld heeft, en geweld.

   In de media is veel aandacht voor geweld tegen homoseksuelen. En dat geweld wijs ik ook volledig af. Maar je kunt door de media wel eens de indruk krijgen dat homoseksuelen alleen maar slachtoffer zijn. Het is goed om ook aandacht te hebben voor de andere kant: geweld van homoseksuelen. Niet alleen tegen hetero’s, maar ook tegen homo’s.

 1. Sorry hoor, maar dit soort onderzoeken horen maar op één plaats thuis: de prullenbak. In heteroseksuele relaties komt ook geweld voor, kijk maar eens naar het aantal mishandelde vrouwen en kinderen in ‘blijf van mijn lijf’ huizen. Sommige daarvan komen uit ‘liefdevolle’ relaties.
  De meneer Paul Cameron is een bekende homohater. Ik zou me daar niet mee willen associëren.

  • Het punt is niet dat er geen geweld in heterosexuele relaties zou voorkomen. Het punt is dat geweld ook in homoseksuele relaties voorkomt. Geweld is m.i. in elk geval niet inherent aan een monogame heteroseksuele relatie, zoals God het ook bedoeld heeft. Bij dergelijke heteroseksuele relaties waarin geweld voorkomt plaats je m.i. terecht het woord ‘liefdevol’ tussen aanhalingstekens.
   Ik ben benieuwd in welke mate geweld een rol speelt in homoseksuele relaties.
   Als je niet achter homoseksuele relaties kunt staan, ben je al snel een “homohater”. Als dr. Cameron werkelijk onzin schrijft, dan moet men dat aantonen.

 2. Nou ja, iedereen moet zelf maar weten hoe hij e.e.a. interpreteert. Het geweld tegen homo’s dat jij aanhaalt is echter de zelfde haat die de jongeman in Charleston voelde toen hij 9 onschuldige mensen doodschoot alleen maar omdat ze zwart waren.
  Geweld tussen mensen onderling heeft niets te maken met hun seksuele geaardheid, met hun kleur of met wat dan ook. Ik vind dat heel gevaarlijke uitspraken.

  • Ik haal niet “het geweld tegen homo’s aan” (dat ik absoluut afwijs). Ik spreek nu over geweld door homo’s. We horen wel veel over geweld tegen homo’s, maar weinig over geweld door homo’s. Daarnaast heb ik moeite met je vergelijking met de gebeurtenissen in Charleston. Ras is toch iets anders dan seksuele geaardheid.
   Daarnaast is het maar de vraag of het geweld van homoseksuelen dat dr. Cameron inderdaad niet gerelateerd is aan hun homoseksuele levensstijl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.