Baptistenvoorganger relativeert afwijzen homoseksuele praktijken in Bijbel

Volgens baptistenvoorganger Jan Brouwer (Stadskanaal) gaan de Bijbelteksten m.b.t. homoseksualiteit over promiscuïteit. En als we van mening zijn dat de Bijbel homoseksuele praktijken verbiedt, dan moeten we er wel van “doordrongen” zijn “dat het over onze interpretaties gaat“. Hij merkt verder op dat in 1 Kor. 7 niet gesproken “wordt in termen van goed en fout“.

Voorganger Brouwer ontdekte dat één van zijn kinderen homo is. Dat zorgde bij hem, en dat is goed te begrijpen, voor vragen.

Het is jammer dat voorganger Brouwer het duidelijke afwijzende spreken van de Bijbel over homoseksuele praktijken relativeert en op deze wijze eigenlijk van zijn kracht beroofd. De in algemene bewoordingen geschreven teksten Lev. 18:22 en 20:13, die door Paulus in 1 Kor. 6:10 wordt aangehaald, spreken duidelijke taal. Zo ook Rom. 1. Daarnaast is in de Bijbel alleen het door God ingesteld huwelijk tussen man en vrouw vanzelfsprekend (Gen. 1:26, 17; 2:18-24; Matth. 19:1-9).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.