Church of Scotland voor wijding praktiserend homoseksuele voorganger

De synode van de Church of Scotland (Kirk) heeft afgelopen zaterdag ingestemd met het wijden van praktiserend homoseksuele voorgangers. 309 afgevaardigden stemden voor, 183 stemden tegen.  Een woordvoerder verklaarde dat de kerk een positie heeft ingenomen waarbij “vastgehouden wordt aan de traditionele kijk op het huwelijk tussen man en vrouw, maar waarbij iedere plaatselijke kerk de mogelijkheid heeft om een praktiserende homoseksuele dominee of diaken te benoemen“. (“maintains a traditional view of marriage between a man and woman, but allows individual congregations to ‘opt out’ if they wish to appoint a minister or a deacon in a same sex civil partnership.“)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.