Hemelvaartsdag 2015

Vandaag vieren we de hemelvaart van de Here Jezus (Hand. 1:4-11). 40 dagen na Zijn opstanding uit de dood gaat de Here Jezus weer terug naar Zijn Vader in de hemel. Het getal 40 heeft een betekenis in de Bijbel. 40 dagen regende het op aarde t.t.v. de zondvloed. 40 jaren was Mozes in Midian. 40 jaren zwierf het volk Israël door de woestijn. 40 dagen was Mozes op de berg.

De hemelvaart is de overwinningstocht van de Here Jezus. Nu is Hij in de hemel waar Hij voor ons pleit bij Zijn Vader, die wij nu ook onze Vader mogen noemen.

Dezelfde Jezus zal ook eens weerkomen. Dan zal het laatste en eeuwige oordeel over de aarde worden komen. Velen doen de hemelvaart af als “niet echt gebeurd”. Ook in de kerken zijn dergelijke geluiden te horen. En ook met het laatste oordeel hebben velen moeite. Maar niet alles is waarneembaar door onze menselijke ogen. We lezen van “een wolk” die de Here Jezus opneemt zodat de discipelen “Hem niet meer zagen” (vs. 9). Maar ook al zien ze Hem niet meer, Hij is er. Nog steeds. Hij zal altijd blijven.

Zo gaat ook van de hemelvaart voor de gelovigen een bemoedigende en troostende boodschap uit. Maar er is ook een keerzijde: voor de ongelovigen wacht het laatste en eeuwig oordeel. Daarom ook de oproep aan u om u te bekeren, voor het te laat is. Nu kan het nog. Straks niet meer (Joh. 9:39; Hebr. 9:27).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.