OT hoort niet bij canon volgens Duitse hoogleraar

Volgens de Duitse hoogleraar Notger Slenczka hoort het O.T. niet bij de canon en heeft het dus ook geen canoniek gezag voor christenen. Deze onzinnige opvattig is m.i. door een eenvoudige gelovige gemakkelijk te weerleggen. Het O.T. bevat vele directe uitspraken van God Zelf. Het O.T. wordt zeer vaak aangehaald in het N.T. Door de evangelisten, de apostelen, en niemand minder dan de Zoon van God, de Here Jezus. Regelmatig zegt de Here Jezus: “er staat geschreven”, waarop Hij citeert uit het O.T.

De opvatting van deze hoogleraar is m.i. daarom uitermate schadelijk voor het christelijk geloof. Bovendien kan deze opvatting op anti-semitische wijze geïnterpreteerd worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.