NASA: buitenaards leven binnen 10-20 jaar gevonden

Volgens NASA wetenschapper Ellen Stofan zijn er sterke indicaties dat binnen 10-20 jaar buitenaards leven gevonden zal worden. De vraag is niet “of”, maar “wanneer”. Er zouden diverse bewoonbare zones binnen en buiten ons zonnestelsel zijn ontdekt waar leven zou kunnen zijn ontstaan en gedijen. Er wordt benadrukt dat dan gaat om met het blote oog niet zichtbare levensvormen. Bijvoorbeeld microben, zoals bacteriën.

Een dergelijke ontdekking zou natuurlijk geweldig nieuws zijn. Zeker voor hen die geloven dat leven spontaan kan uit dood materiaal kan ontstaan. Daar is tot nog toe namelijk geen enkel bewijs of aanwijzing voor gevonden.

Zij die vasthouden aan Gods Woord, de Bijbel, kunnen ook beter weten. Leven ontstaat niet zomaar. Leven is een gave, niet van tijd en toeval, maar van de God de Schepper. Alleen Hij kan leven geven (Gen. 1-2). Al het leven is daarom door God geschapen.

Het vinden van buitenaards leven zou een aanwijzing kunnen zijn dat leven spontaan kan ontstaan. Maar een bewijs is het niet. Het lijkt mij persoonlijk waarschijnlijker dat dit leven door God geschapen is. De Bijbel zelf echter geeft geen enkele aanwijzing voor het bestaan van buitenaards leven. In elk geval niet van intelligent buitenaards leven.

Zelf acht ik het daarom zeer onwaarschijnlijk dat buitenaards leven ontdekt zal worden. De tijd zal leren wie gelijk heeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.