Discussie homoseksualiteit in RD, ND

De afgelopen week waren er weer diverse stukken te lezen over het gevoelige onderwerp homoseksualiteit en de Bijbel. Hieronder de links:

1. Herman van Wijngaarden

2. Dr. W.H. Rose

3. Dr. B. Loonstra

Herman van Wijngaarden en dr. W.H. Rose zijn twee broeders die homo zijn maar op grond van wat de Bijbel zegt gekozen hebben voor een leven zonder homoseksuele relatie.

Dr. B. Loonstra, CGK predikant, is bekend van het (uit de handel genomen) boekje “Hij heeft een vriend”. Daarin bepleit hij ruimte voor homoseksuele relaties. Dat is uiteraard sympathiek te noemen.

Het probleem is echter dat de Bijbel homoseksuele relaties/praktijken intrinsiek als zonde ziet (Lev. 18:22, 20:13; Rom. 1:26-27, 1 Kor. 6:9-11). Het huwelijk tussen man en vrouw wordt in de Bijbel omschreven als de enige plaats waarin seksualiteit legitiem beleefd kan en mag worden (Gen. 2:18-24). Binnen de kerk een plek geven aan homoseksuele relaties/praktijken betekent in de praktijk m.i. een aantasting van het gezag en de uitleg van de Gods Woord, de Bijbel.

Dr. Loonstra komt helaas niet met steekhoudende inhoudelijke argumenten op grond waarvan we homoseksuele relaties/praktijken als Bijbels verantwoord zouden kunnen/moeten zien. Net als vele anderen moet hij zijn toevlucht nemen tot de emotie. Zo schrijft hij:

Afgodendienaars hebben de waarheid in onrecht gesmoord en vervallen tot een gedrag dat tegen God en zijn orde indruist. Het is toch niet fair deze lading op gewetensvolle christenhomo’s toe te passen?

Uiteraard is er een pastorale nood onder gewetensvolle christenhomo’s. Daar mogen kerken zeker niet aan voorbij gaan. Maar de oplossing ligt m.i. zeker niet in het ingaan tegen wat Gods Woord ons leert, door het aanvaarden van homoseksuele relaties.

Vandaar ook mijn grote respect en bewondering voor broeders als Herman en dr. Rose. Ik hoop dat hun voorbeeld door vele christenhomo’s, hoe zwaar en moeilijk ook, gevolgd mag worden. Niet omdat de Bijbel het hen oplegt, maar uit liefde voor hun Heer en Heiland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.