Voorzitter GB: scheppingsgeloof en evolutie niet te verenigen

Volgens de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. A. J. Mensink, zijn het scheppingsgeloof en evolutietheorie niet met elkaar te verenigen. Het raakt “het gezag en de uitleg van de Heilige Schrift”. Een poging om scheppingsgeloof en evolutie met elkaar te verenigen is daarom een “onbegaanbare” en “ontoegankelijke” weg.

M.i. heeft ds. Mensink gelijk. Scheppingsgeloof (daar versta ik onder: geloof in Genesis 1-11 als echt gebeurde geschiedenis) en evolutietheorie gaan niet samen. Ik denk ook dat loslaten van Gen. 1-11 als geschiedenis een aantasting is van het gezag, maar ook de uitleg van de Bijbel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.