Donatie voor vliegtuig gevraagd!

Wees niet bang, ik vraag u geen geld. Maar de Amerikaanse voorganger Creflo Dollar (die achternaam is wel heel toepasselijk) uit Atlanta doet dat wel. Hij heeft maar liefst 65 miljoen dollar nodig voor de aankoop van een Gulfstreen G650 vliegtuig. Ds. Dollar is één van de vele Amerikaanse voorgangers die het zgn. welvaartsevangelie verkondigt. Het welvaartsevangelie leert dat God trouwe gelovigen altijd zegent met aardse rijkdom. Andere vertegenwoordigers, in meerdere of mindere mate, zijn bijv. Benny Hinn, Joel Osteen en Joyce Meyer.

Uiteraard is het niet uitgesloten dat God een trouwe gelovige zegent met veel rijkdom. De aartsvaders waren rijke mensen (Gen. 13:2, 14:23, 24:1, 25:11, 30:43) . Maar het is m.i. onrecht doen aan wat de Bijbel zegt door te leren dat een trouwe gelovige op aarde altijd zal worden gezegend met veel geld en bezit. De Here Jezus vertelt dat Hij, nog wel de Zoon van de God de Vader, de Schepper, op aarde niet eens een plaats heeft om Zijn hoofd neer te leggen (Matth. 8:20; Luk. 9:58). Hij roept in Zijn prediking verder op om in dit leven niet te zoeken naar aarde schatten, die eens zullen vergaan, maar naar de eeuwige, hemelse schatten (Matth. 6:19-21; Luk. 12:33,-34). Verder benadrukt de Here Jezus in Zijn prediking het gevaar van grote aardse rijkdom (Matth. 6:24, 19:16-24; Mark. 10:17-25; Luk. 8:14, 12:15-21, 14:12-13, 16:19-31, 18:18-25; Jak. 1:10-11).

Kortom: het zal u waarschijnlijk niet verbazen als ik u aanraad om geen geld te geven aan ds. Dollar. Het is goed om uw rijkdom te delen, maar dan met hen die het echt nodig hebben! Ook wat het geven betreft is het goed om kritisch te zijn en te blijven en u niet te laten misleiden door drogredenen. Rijkdom hoeft beslist geen teken van een trouw geloof in de Here Jezus te zijn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.