CRC stelt wijziging art. 14 NGB (over schepping en val mens) voor

De classis van de Canadian Reformed Churches (zusterkerk van de GKv in Nederland) heeft onlangs voorgesteld om art. 14 van de NGB (over de schepping van de mens) te wijzigen. De bedoeling van de toevoeging is het standpunt betreffende de oorsprong van de mens te verduidelijken.

“We believe that God created the human race by making and forming Adam from dust (Gen. 2:7) and Eve from Adam’s side (Gen.2:21-22). They were created as the first two humans and the biological ancestors of all other humans. There were no pre-Adamites, whether human or hominid. God made and formed Adam after his own image…

[the rest of the text remains as currently adopted.]”

Vertaald: Wij geloven dat God het menselijk geslacht heeft geschapen door Adam uit aarde te scheppen (Gen. 2:7) en Eva uit Adam’s rib (Gen. 2:21-22). Ze zijn de eerste geschapen mensen en de biologische voorouders van alle andere mensen. Er waren geen pre-Adamieten (mensen voor Adam ), mens of mensachtig. God schiep Adam naar Zijn eigen beeld…

Wijzigingen op de eeuwenoude belijdenisgeschriften zijn niet gebruikelijk. Het zal altijd lastig zijn om een voldoende breed draagvlak te vinden voor een wijziging. Het mooie van de belijdenisgeschriften in hun huidige vorm is dat deze in vrijwel alle kerken van orthodoxe gereformeerd signatuur gedragen worden. Het is de vraag of dat bij een wijziging, hoe klein ook, zal blijven. Ook bij een wijziging als deze zal dat zeer waarschijnlijk het geval zijn.

De voorgestelde wijziging zou m.i. bij hen die de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God zien, weinig weerstand moeten oproepen. Toch weten we in de praktijk dat er velen in de orthodoxe gereformeerde kring Genesis 1-11 (en vaak ook de rest) niet meer als historie zien. Hoe onbegrijpelijk ook, het zou te ver gaan om hen niet meer als broeders en zusters in het geloof te erkennen.

Daarom: alhoewel ik persoonlijk geheel achter de wijziging kan staan, vraag ik me wel af of deze verstanding. Het gevaar is immers groot dat door de discussie die er zal ontstaan, de onderlinge verwijdering alleen maar groter zal worden. Aan de andere kant is het een goede zaak om duidelijkheid te willen maken, ook in deze niet onbelangrijke materie. Het maakt m.i. voor je kijk op de Bijbel en je theologie wel degelijk uit of je Gen. 1-11 als echt gebeurde geschiedenis ziet of niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.