EKD: huwelijk niet ter discussie

Volgens voorzitter Heinrich Bedford-Strohm van de Evangelische Kerk in Duitsland stond en staat het huwelijk (tussen man en vrouw) niet ter discussie. Maar volgens een nota uit 2013 kan een gezin ook bestaan uit personen van gelijk geslacht met kinderen. Ook is de voorzitter voorstander van de interreligieuze dialoog, zoals met de Islam.

De Bijbel leert duidelijk alleen het huwelijk tussen man en vrouw. Voor seksualiteit is alleen plaats binnen dit huwelijk. Het is m.i. dan ook maar sterk de vraag of er gezien de Bijbelse gegevens ruimte is voor een gezin die bestaat uit personen van gelijk geslacht met kinderen.

Vanzelfsprekend horen we met respect om te gaan met personen die anders geloven. Ook moslims. Bespotten is uit den boze. Maar dat betekent niet dat christenen opgelegd zou moeten worden om bijvoorbeeld Allah en de God van de Bijbel met elkaar te vereenzelvigen. Islam en het Christelijk geloof verschillen wezenlijk van elkaar, ook al zullen er uiterlijk vast oppervlakkige overeenkomsten te vinden zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.