Ds. Van der Kaaij en Hervormd Nijkerk uit elkaar

De Hervorme Vredeskerk in Nijkerk en ds. Edward van der Kaaij gaan uit elkaar. Er zou een “onwerkbare siutatie” zijn ontstaan. Volgens deze omstreden dominee heeft de Here Jezus nooit op aarde geleefd. Het verhaal van de Here Jezus is een mythe dat zijn oorsprong in Egypte heeft.

M.i. terecht. Ds. Van der Kaaij haalt de boodschap van de Bijbel duidelijk onderuit. Voor dergelijke personen mag in een kerk die vasthoudt aan de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God, zou op de kansel geen plaats meer mogen zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.