Is ds. Olaf Latzel een haatprediker?

Het parlement van Bremen (Duitsland) heeft zich afgekeerd van ds. Olaf Latzel vanwege zijn uitlatingen over de islam en het boeddhisme.  Is hij nu een haatzaaier of een roepende in de woestijn?

Naar mijn mening is hij een roepende in de woestijn omdat hij zijn christelijk geloof serieus neemt. Zijn preek is zeker niet opruiend. Wie het christelijk geloof langs de islam of het boeddhisme legt zal waarschijnlijk wel wat oppervlakkige overeenkomsten vinden. Maar ten diepste verschillen het christelijk geloof en de islam en het boeddhisme wezenlijk van elkaar. De Bijbel bijvoorbeeld vertelt van de zondeval van de door God goed geschapen mens (Gen. 1-3). De Bijbel maakt verder duidelijk dat de mens uit zichzelf niet met God in het reine kan komen. Maar de Bijbel vertelt van het wonder van de menswording van de Zoon van God, de Here Jezus. En dat Hij stierf aan het kruis, voor onze zonden, in onze plaats (Rom. 5:8). God redt mensen, niet op basis van hun werken, maar enkel en alleen op basis van hun geloof in Hem en Zijn Zoon (Rom. 1:17).

Bovenstaande maakt het christelijk geloof dan ook fundamenteel anders dan islam, boeddhisme of welk geloof dan ook. En dat maakt het voor mij ook heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om te geloven dat de God van de Bijbel dezelfde is als bijvoorbeeld Allah, Boeddha of de goden van het hindoeisme. Ik denk dat dit voor velen geldt die hun geloof in de God van de Bijbel serieus willen nemen. Lees eens het bijbelboek Richteren. Daar lezen we dat het volk Israel gestraft wordt voor verlaten van God het achterna lopen van andere goden. Die waarschuwing nemen christenen  ook vandaag de dag ernstig.

Ik respecteer iedereen die anders gelooft of niet wil geloven. Ook de moslim, de boeddhist en de hindoeist. Maar dat laat onverlet dat ik niet achter hun geloofsovertuiging kan staan. Ik ben geen haatprediker. Want ik vind zeker niet dat we anderen in de gevangenis moeten gooien of mishandelen omdat ze anders geloven dan ik.

Geloof is een eigen keuze. We leven in een vrij land. En daar hoort ook de vrijheid van godsdienst bij. Laten we ervoor zorgen dat we die vooral niet kwijtraken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.