Buigt de EO voor de pro homo beweging?

De EO heeft excuses aangeboden aan hen die zich gekwetst voelen door het persoonlijke verhaal van homofiel Thony. Op de jongerensite BEAM is het verhaal te zien van deze 19-jarige Thony. Vanwege zijn geloofsovertuiging kiest hij ervoor om geen relatie aan te gaan met een man.

Voor de pro homo beweging is het natuurlijk lastig: een homofiele jongere die ook nog vanwege zijn geloofsovertuiging geen homoseksuele relatie wil aangaan. Dat geeft natuurlijk een sterker signaal af dan een heteroseksueel die niet achter een homoseksuele relatie kan staan.

De vraag is natuurlijk wat de Bijbel zegt over homoseksuele praktijken. Daar kan zeker de EO niet omheen. De Bijbel is m.i. vrij duidelijk afwijzend wat betreft homoseksuele praktijken (zie o.a. Lev. 18:23; 20:13; Rom. 1:18-32; 1 Kor. 6:9-11; 1 Tim. 1:11). Daarnaast is het natuurlijk duidelijk dat er in onze maatschappij mensen zijn die homoseksuele gevoelens ervaren. Daar mogen we onze ogen, zeker als christenen, niet voor sluiten. Met deze knieval raakt de EO m.i. inderdaad een “snaar van vervreemding“.

Voor christenen is er dan ook een grote uitdaging: het uitdragen dat de Bijbel afwijzend is tegenover homoseksuele praktijken. Maar tegelijkertijd ook laten zien dat Gods liefde uitgaat naar alle mensen die God willen dienen en Zijn geboden onverkort gehoorzaam willen zijn. Hoe moeilijk dat misschien ook wel is.

Ik hoop dat Thony de kracht vindt om het leven volgens zijn geloofsovertuiging te blijven vasthouden! Hij zal het dan zeker niet gemakkelijk krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.