Wis onderscheid Christendom en Islam niet uit

De Bremer predikant ds, Olaf Latzel heeft nogal wat reacties van collegapredikanten gekregen omdat hij ervoor waarschuwde het onderscheid tussen Christendom en Islam niet uit te wissen. In zijn preek van 18 januari van dit jaar wees hij er op dat er “slechts één ware God is”. En dat christenen “niets gemeenschappelijks met de islam” hebben.

Waarvoor al deze ophef? Kennelijk enkel en alleen omdat deze predikant de moed heeft om zijn christelijk geloof serieus te nemen en daar ook voor uit te komen, zoals Spiegel-columnist Jan Fleischhauer schrijft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.