Voorganger (Nijkerk) ontkent historiciteit Here Jezus

Op 18 januari van dit jaar is door de gereformeerde Vredeskerk ds. E.J.A. van der Kaaij van de kansel geweerd. Deze predikant ontkent dat de Here Jezus echt op aarde heeft geleefd.

Aangezien hier het hart van het christelijk geloof geraakt wordt, is de beslissing van de Vredeskerk m.i. volledig terecht. Als Jezus niet echt op aarde geleefd heeft, kan Hij ook niet voor onze zonden aan het kruis zijn gestorven, opgestaan uit de dood en weer teruggegaan naar de hemel. In dat geval is het christelijk geloof ook zinloos geworden.

Het is opmerkelijk dat ds. Van der Kaaij zelf zich afvraagt: “Hangt het hart van het christelijke geloof af van de historiciteit van Jezus?”. Tja. Ik vergelijk het maar met een natuurkundige die zich afvraagt of het werk van Sir Isaac Newton of Albert Einstein belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de natuurkunde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.