Wordt acceptatie homorelaties verplichting?

Volgens PvdA kamerlid Keklik Yücel moeten orthodoxe christenen homoseksuele relaties accepteren. Volgens haar mogen scholen niet zeggen dat de Bijbel een homoseksuele leefwijze afwijst en handelen naar dit standpunt. Minister Bussemaker (Emancipatie) wil zelfs 160 mensenrechtenambassadeurs inzetten die de acceptatie van homoseksuele relaties binnen o.a. orthodoxe kringen moeten bevorderen. Je krijgt het idee dat de overheid en het COC orthodoxe gelovigen een mening wil opleggen en opdringen. De vrijheid van het individu gaat boven alles. Dat daar kennelijk de vrijheid van de orthodoxe gelovige onder moet lijden, lijkt niet velen niet te op te vallen.

Dit lijken mij duidelijk zorgelijke ontwikkelingen die uiteindelijk negatief zullen uitpakken voor orthodoxe gelovigen. M.i. wordt terecht al gesproken over het onder druk zetten van de vrijheid van godsdienst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.