Homohuwelijk bedreigender dan echtscheiding of samenwonen

Een groep van vooraanstaande Evangelicale en Roomskatholieke theologen in de VS (Evangelicals and Catholics Together) zal in maart een manifest uitbrengen over het homohuwelijk. De titel van het manifest is: “The Two Shall Become One Flesh: Reclaiming Marriage”. De groep stelt dat het homohuwelijk bedreigender is dan echtscheiding of samenwonen. Volgens de groep komt het steeks vaker voor dat mensen vanwege het verdedigen van het huwelijk als een verbintenis tussen man en vrouw alleen, onder druk worden gezet of zelfs hun baan verliezen. Het homohuwelijk leidt tot de morele ondergang van Amerika, maar ook tot vervolging van traditionele gelovigen (vanwege hun afwijzen van het homohuwelijk). Ondertekenaars van het manifest zijn o.a. Rick Warren en J.I. Packer.

Het zou geweldig zijn als er ook in Nederland prominente theologen dit manifest zouden ondertekenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.