ISIS en “fundamentalistische christenen”

Op het Internet lees je helaas nogal eens suggestieve dingen. Zo is op een de website van Welingelichte Kringen te lezen dat ISIS homo’s van hoge daken gooit. In dit bericht is de volgende zin te lezen:

“ISIS is uiteraard, net als fundamentalistische christenen, tegen homoseksualiteit.”

Deze zin suggereert dat ISIS en “fundamentalistische christenen” afwijzen van homoseksualiteit maar ook het vermoorden van homo’s gemeen hebben.

Daar kan ik nogmaals kort en duidelijk over zijn: christenen die de Bijbel als gezaghebbend en betrouwbaar Woord van God zien, zullen meestal homoseksuele praktijken afwijzen. Christenen zullen zich echter nooit en te nimmer op welke wijze dan ook geweldadig tegenover homoseksuelen kunnen en mogen opstellen. En zeker niet homo’s op gruwelijke wijze vermoorden.

De opdracht van God aan gelovigen is op Zijn Naam over de wereld bekend te maken (Matth. 28:18-20) en zo te leven dat Zijn Naam niet gelasterd wordt. Het voltrekken van het oordeel is niet aan mensen. Dat zal God Zelf voltrekken. Daar heeft Hij ons echt niet voor nodig.

Homoseksuelen zullen m.i. meer gevaar ondervinden van fundamentalistische moslims dan van “fundamentalistische christenen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.