Minder gelovigen dan ongelovigen in Nederland

Dagblad Trouw meldt dat volgens een onderzoek er in Nederland minder gelovigen zijn dan ongelovigen. In 2012 waren er nog net iets meer gelovigen dan ongelovigen. Hoe zijn deze resultaten te verklaren? “Er zijn vele verklaringen voor de afname van godsgeloof. Twee woorden zijn belangrijk: ‘zelf’ en ‘gevoel’. De moderne mens stelt zichzelf als norm, en laat zich leiden door zijn gevoel.” De moderne mens heeft kennelijk het idee dat hij niet meer afhankelijk is van God. De Schepper staat niet meer in het middelpunt van zijn leven, maar hij zelf, en zijn eigen gevoel. De mens heeft zijn eigen god gemaakt: hijzelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.