Westen sluit ogen voor Christenvervolging

Het lijkt er op dat het Westen haar ogen heeft gesloten voor vervolging van christenen wereldwijd. Onverschilligheid? De organisatie Open Doors die zich inzet voor vervolgde christenen wereldwijd heeft onlangs een vernieuwde Ranglijst Christenvervolging gepubliceerd.

De bloedige aanslagen van vorige week in Parijs door extremistische moslims wordt terecht scherp veroordeeld. Maar men vergeet dat op soortgelijke of nog ergere wijze dagelijks vele christenen worden afgeslacht door terreurorganisaties als ISIS, Al-Shabaab en Boko Haram.

Het lijkt wel of in het geseculariseerde Westen zaken als het openstellen van het homohuwelijk belangrijker zijn dan inzet voor vervolgde christenen. Het is ook opmerkelijk dat je zo weinig van moslims zelf ook hoort over vervolging van christenen in islamitische landen. En dat terwijl men in Nederland alle vrijheid heeft om het eigen geloof te belijden en te beleven. Voor alle duidelijkheid: vredelievende moslims hoeven zich uiteraard niet te verantwoorden voor de daden van een aantal extremisten. Dat zou een onredelijke vraag zijn. Maar zich duidelijk uitspreken tegen terreur en vervolging van christenen is toch wel het minste dat verwacht mag worden. Niet zozeer omdat christenen de steun van moslims nodig zouden hebben. Maar juist ook in hun eigen belang.

Maar ook in Nederland is het bijzonder dat je de partijen die opkomen voor de belangen van homoseksuelen niet of nauwelijks hoort als het gaat om vervolging van christenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.