Acht “bewoonbare” planeten ontdekt

Sterrenkundigen van de Universiteit van Harvard hebben 8 nieuwe planeten ontdekt die “bewoonbaar” zouden zijn. Dat betekent dat de afstand van de planeten tot hun ‘zon’ zodanig is dat er vloeibaar water aanwezig moet zijn.

Natuurlijk voedt een bericht als deze de gedachte dat er mogelijk op deze of andere planeten leven aanwezig is. Hierachter schuilen diverse vooronderstellingen die meestal niet gemakkelijk met de Bijbel te verenigen zijn. Namelijk de tot nog toe onbewezen vooronderstelling dat leven spontaan kan ontstaan uit organische stoffen (abiogenese). En de evolutietheorie, die stelt dat eenvoudige levensvormen zich in de loop van vele miljoenen jaren, toeval en mutaties kunnen evolueren tot meer ingewikkelde levensvormen.

De Bijbel leert dat leven niet spontaan kan ontstaan uit levenloos materiaal. Maar alleen geschapen en gegeven kan worden door de almachtige God en Schepper. De Bijbelse gegevens wijzen verder niet op leven buiten deze aarde (op God en de engelen na dan). In elk geval niet op intelligent leven zoals de mens. In de Bijbel lezen we dat alleen de mens, man en vrouw, naar Gods beeld zijn geschapen (Gen. 1:26, 27).

Ik ben er dan ook sterk van overtuigd dat er geen buitenaards leven aanwezig is in dit heelal. In elk geval geen intelligent leven.

6 thoughts on “Acht “bewoonbare” planeten ontdekt

 1. Buiten het feit dat ik sterk betwijfel of we de mens nog wel als intelligent leven mogen beschouwen gezien alle moordpartijen vind ik het raar dat als je overtuigd bent van het feit dat God alles heeft geschapen, je Hem tegelijkertijd de wijsheid en het recht ontzegt om leven te hebben geschapen op andere plaatsen in Zijn schepping.

  • De mens is volgens de Bijbel door God naar Zijn eigen beeld geschapen (Gen. 1:26-27). Daarnaast wordt de mens door de Schepper aangesteld als beheerder van de aarde (Gen. 1:28). In de Bijbel lezen we ook van de zondeval (Gen. 3), die een verklaring biedt voor al het verschrikkelijke onrecht op deze aarde. De mens die God niet wil erkennen maar zelf god wil zijn, brengt al het slechte in de wereld.
   Ik ontzeg God niet dat Hij de wijsheid en het recht heeft om op andere plaatsen in het heelal (intelligente) levende wezens te scheppen. De Bijbel echter geeft geen enkele aanleiding om dat te geloven. Juist het feit dat de mens naar Gods beeld is geschapen, wijst erop dat de mens de enige in zijn soort is in de gehele schepping.

   • Juist het feit dat de mens naar Gods beeld is geschapen, wijst erop dat de mens de enige in zijn soort is in de gehele schepping.

    Dus op het moment dat er al dan niet groene mannetjes op aarde landen of zelfs maar contact opnemen valt je hele geloof en daarmee de hele Bijbel om?

     • Toch denkt één van de grootste religies op aarde wat genuanceerder over het onderwerp:

      De pauselijke hoofdastronoom, José Gabriel Funes, zegt dat het niet uitgesloten is dat God ook op andere planeten levende wezens heeft gecreëerd.
      Funes is directeur van de Vaticaanse sterrenwacht. In het Vaticaans dagblad verscheen deze week van zijn hand een artikel met de kop ‘Aliens Are My Brother’. Daarin zegt hij dat de zoektocht naar buitenaards leven niet in strijd is met het geloof in God. Het zou heel goed kunnen dat God ook op andere planeten levende wezens heeft gecreëerd, stelt hij. Sterker nog: sommige van deze buitenaardse wezens zouden wel eens vrij van de erfzonde kunnen zijn, aldus Funes. Gevraagd naar zijn reactie op de veroordeling, vierhonderd jaar geleden, van Galileo Galilei door de Rooms-Katholieke Kerk, antwoordt Funes diplomatiek ‘dat er fouten zijn gemaakt, maar dat het tijd is om de bladzijde om te slaan en naar de toekomst te kijken’. De katholieke kerk is hard bezig aan een wetenschappelijke make-over. Volgend jaar organiseert het Vaticaan een conferentie ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van Charles Darwin, auteur van de Origin of Species en geestelijk vader van de evolutietheorie. [JdV]

     • Zinloos gespeculeer met als basis de darwinistische evolutietheorie, die haaks staat op wat de Bijbel leert. Daarnaast leert Rom. 8:22 dat de hele schepping lijdt onder de zonde. Dus buitenaardse wezens die geen last hebben van de (erfzonde) lijkt mij gezien wat de Bijbel zegt erg onwaarschijnlijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.