Transgender leed

De man die koningin wilde zijn. Dat is de vertaling van de titel van een engelstalig wetenschappelijk boek over het fenomeen transgenders.

Het lijkt wel of we steeds meer van transgenders horen: jongens die een meisje willen zijn. Of meisjes die een jongen willen zijn.

Het willen veranderen van je geslacht brent ook veel leed met zich mee. Vaak onbegrip, maar ook wel geweld.

Dat geweld wijzen gelovigen uiteraard volledig af. Christenen horen op aarde het Evangelie uit te dragen, en niet voor rechter (al dan niet in naam van God) te spelen. Maar gelovigen zullen moeite hebben met het instemmen met verandering van geslacht. Immers, God heeft vanaf het begin man en vrouw geschapen (Gen. 1:27). Het lijkt mij dan ook niet aan de mens om het door de Schepper bepaalde geslacht te veranderen.

Uiteraard moeten we begrip tonen voor hen die zich om wat voor reden dan ook kennelijk in het verkeerde lichaam voelen. Maar dat betekent niet dat we kunnen instemmen met een verandering van geslacht. Dat is niet uit onbegrip, maar als mensen kunnen en mogen we niet in Gods plaats willen staan. Daarnaast is het ook duidelijk dat het transgender zijn grote leed met zich meebrengt. Dat is niet alleen vanwege het feit dat velen, niet alleen in kerkelijke kring, er moeite mee hebben. Maar omdat het willen veranderen ingaat tegen de schepping zoals God het bedoeld heeft.

Naast het onderwerp homoseksualiteit zal ook het onderwerp transgender een grote uitdaging voor de kerken die willen vasthouden aan Gods Woord, de Bijbel, zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.