Religieuze kerstvierders geven meer

Religieuze kerstvierders geven jaarlijks meer aan goede doelen dan seculiere vierders. Kennelijk kan religie ook een positieve invloed op mensen uitoefenen. Wat betreft het christelijk geloof wil ik hierbij de woorden van de Here Jezus in herinnering brengen: “Het is beter te geven dan te ontvangen” (Hand. 20:34). De Here Jezus gaf Zelf het ultieme voorbeeld: Hij gaf Zijn leven voor en in de plaats van zondaren (Matth. 20:28; Joh. 3:16).

Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.