Verlaag drempels predikantschap

Een mooi artikel in het RD over het verlagen van drempels voor het predikantschap. De eisen aan een voorganger/predikant/evangelist moeten we uiteraard niet verlagen. Maar het zou goed zijn als kerken zouden gaan nadenken over bijvoorbeeld een verkorte route voor broeders die al een universitaire/hbo achtergrond hebben en kennelijk een aantoonbare en bewezen bekwaamheid hebben in het dienen van de gemeenten.

Ook een universitaire theologische opleiding zegt niet alles. Als voorbeeld: twee universitair geschoolde theologen binnen onze kerken, waarvan één zelfs een gepromoveerd en sinds oktober van dit jaar bijzonder hoogleraar, verkondigen openlijk dat Genesis 1:1 een “opschrift” is en dat we Genesis 1 geen geschiedenis is maar verkondiging.

Als je ze vraagt waarom, dan kunnen (of willen) ze geen antwoord geven. M.i. geeft de door Mozes opgeschreven tekst van Genesis 1 weinig redenen om deze anders dan als geschiedenis te lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.