Geen plaats voor geweld bij christenen

Bij christenen is geen legitieme plaats voor geweld. In het licht van Gods evangelie is daar geen ruimte voor. Voor geweld bestaat geen rechtvaardiging. Gelovigen hoor om te zien naar armen, wezen en weduwen en andere zwakken in de samenleving (Jak. 1:27). Van hun zwakke positie mag nooit en te nimmer enig gebruik laat staan misbruik gemaakt worden. God ziet het onrecht en zal het zeker, op Zijn tijd, vergeld.

Alle geweld tegen homoseksuelen wijzen gelovigen af. (Wat uiteraard niet betekent dat gelovigen in het licht van de Bijbel achter homoseksuele praktijken kunnens staan). Evenals dodelijk geweld tegen het ongeboren kind (abortus). Uiteraard een enkele uitzondering omdat deze medisch noodzakelijk is daargelaten. Abortus omdat het nieuwe leven ons niet uitkomt of ongewenst is, kunnen gelovigen niet anders dan rigoreus afwijzen. Leven ontstaat niet toevallig. Leven komt omdat God het in Zijn genade geeft. Daar horen we zorgvuldig en met respect mee om te gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.