Het wonder van Kerst

Met het Kerstfeest vieren christenen het grote wonder dat de Zoon van God neerdaalde in de gedaante van een mens. God gaf ons Zijn Zoon. Hij leefde onder ons. Hij deelde in ons lijden. Hij stierf een smadelijke dood aan het kruis. Hij leed en stierf aan het kruis in onze plaats voor onze zonden.

Maar een groot wonder is ook de verwekking van de Here Jezus. Zijn moeder was het meisje Maria (Luk. 1:26-28). Ze was nog niet met een man naar bed geweest. Ze was maagd. Ze was dan ook verwonderd toen de engel Gabriël haar meedeelde dat ze een Zoon zou krijgen. Gabriël maakt haar duidelijk dat het kind door de Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste in haar verwekt zal worden. Daarom zal het kind “heilig en Zoon van God” genoemd worden.

Een groot mysterie en wonder. De Here Jezus werd niet verwekt doordat, om het maar even plat te zeggen, God gemeenschap had met Maria. Dan zou de Here Jezus half God en half mens zijn geweest. Maar Maria bleef maagd ondanks het Kind dat in haar groeide.

Wetenschappelijk is dit ook onmogelijk. Stel dat Maria een kind had gekregen zonder tussenkomst op wat voor wijze dan ook van een man. Parthenogenese (maagdelijke verwekking) noemen we dat met een ingewikkeld woord. Dan zou haar kind een meisje moeten zijn. Een vrouw heeft een twee X chromosomen. Een man een X en een Y chromosoom. Een vrouw zal dan ook altijd een meisje verwekken zonder tussenkomst van een man. En vrouw kan nooit zonder tussenkomst van een man een jongen verwekken, want alleen een man kan het Y chromosoom doorgeven.

Maar Maria kreeg ondanks haar maagdelijke toestand een Zoon. Dat kunnen we alleen zien als een groot wonder. Alleen door direct ingrijpen van God heeft dit wonder plaats kunnen vinden. En zo lezen we dat ook in de Bijbel. Door de bijzonder verwekking van de Here Jezus is Hij niet half God en half mens, maar volledig God maar ook volledig mens. Zoals gelovigen dat ook belijden. Dat wonder kunnen we niet door de wetenschap begrijpen. Maar alleen door het geloof verstaan.

Maar het grootste wonder is dat God, toen wij nog zondaren waren, Zijn liefde aan ons bewezen heeft, doordat Zijn Zoon, de Here Jezus, voor ons gestorven is (Rom. 5:8). Wie niet geraakt en veranderd is door dat wonder, zal nooit de essentie van het Kerstfeest begrijpen. De buik zal gevuld worden, maar de geest en het hart zullen leegblijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.