Atheïsten: eigen versie 10 geboden

Atheïsten hebben een eigen versie van de tien geboden uitgebracht. Kennelijk is er, ook bij atheïsten, een bijna religieuze behoefte aan geboden. Uiteraard is in deze geboden geen plaats voor de God van de Bijbel. Atheïsten hebben hun eigen goden zoals de mens en de wetenschappelijke methode.

Het derde gebod zegt dat “de wetenschappelijke methode de meest betrouwbare manier is om de natuurlijke wereld te begrijpen”. Een bewijs voor deze bewering wordt niet gegeven. Het lijkt meer een uitgangspunt dan een echt gebod te zijn.

Graag wil ik iedereen, atheïsten maar ook gelovigen het zesde atheïstische gebod voorhouden: “Wees je bewust van de gevolgen van al je daden en besef dat je ervoor verantwoordelijk bent”. De Bijbel benadrukt ook dat we verantwoordelijk zijn voor alles wat we doen en dat we naar onze daden geoordeeld zullen worden door de Schepper en Rechter van het heelal. Dat lijkt beangstigend. Maar wie op Zijn Zoon, de Here Jezus, zijn geloof heeft gebouwd, hoeft niet bang te zijn voor dit oordeel. Wie het bestaan van God ontkent, en in Hem niet meer ziet dat een “imaginair vriendje”, zal op zichzelf zijn aangewezen in dit eeuwige oordeel. Dat echter wens ik niemand toe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.