Homoseksuele contacten toch gevaarlijk?

In Amerika heeft de FDA geadviseerd om de regels voor het doneren van bloed door homoseksuelen te versoepelen. Opmerkelijk is de volgende bepaling: homoseksuelen en biseksuelen mogen bloed doneren als ze het jaar voorafgaand aan de donatie geen seksueel contact met een man hebben gehad. Dit omdat hiv- en soabesmettingen vaker voorkomen onder homoseksuelen dan heteroseksuelen.

Ook in Nederland geldt een dergelijk beleid. Bloedbank Sanquin neemt geen bloed af bij mannen die het voorafgaande jaar seksueel contact met een man hebben gehad. En ook niet bij vrouwen die het het voorafgaande jaar seksueel contact hebben gehad met een man die seksueel contact met een man hebben gehad.

Bovenstaande lijkt m.i. te bevestigen dat een homoseksuele levenswijze minder gezond en daarom ook minder aan te bevelen is dan een heteroseksuele levenswijze. Niet voor niets wijst de Schepper in Zijn Woord, de Bijbel, homoseksuele praktijken dan ook af.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.