De geboorte van de Here Jezus

In het Lukasevangelie lezen we, in hoofdstuk 2:8-12, de volgende woorden:

¨Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’”

Het Kerstfeest is voor velen helaas niet meer dan een feest waarin het vooral gaat om lekker eten en gezelligheid. Uiteraard is er niets mis met lekker eten en gezelligheid. Maar bij de geboorte van de Here Jezus draait het om andere zaken. Ik wil met u stil staan bij de woorden van de engel. Hij noemt de Here Jezus redder, messias en Heer. Woorden die voor een gelovige als het goed is vanzelfsprekend zijn. Maar deze woorden waren ook bij de Romeinen niet onbekend.

De Romeinse keizer Augustus (=verhevene) claimde deze titels: de zoon van god, redder en heer. Onderstaande inscriptie kunnen we lezen op een steen die gevonden is in de provincie Asia, het huidige Turkije.

“Aangezien de voorzienigheid die goddelijk ons leven bestiert, … het volmaakte goed voor ons leven beschikte door Augustus voort te brengen, die zij vervulde met gaven voor het welzijn van de mensheid, aldus een heiland verlenend aan ons en aan hen die na ons zullen komen. … De geboorte van de god was voor de wereld het begin van de blijde boodschap die hij heeft gebracht. … Daarom is besloten door de Grieken in de provincie Asia dat het Nieuwe Jaar voor alle steden begint op de dag waarop Augustus werd geboren.”

Lukas schrijft het naar hem genoemde Evangelie en Handelingen in opdracht van een zekere Theophilus. Wie deze man was is onbekend. Maar waarschijnlijk was het een hooggeplaatste Romein. Een persoon inhuren om een boek te laten schrijven zal immers niet goedkoop zijn geweest.

U begrijpt dan ook wel hoe de woorden van de engel op deze Romeinse Theophilus zullen zijn overkomen. Niet de machtige Romeinze keizer is de redder van de wereld. Maar dat pasgeboren kwetsbare Joodse kind, in een stal in een klein stadje, een nakomeling van een vervallen Joods koningshuis. Niet de Romeinse keizer is heer, maar inderdaad, dat pasgeboren Joodse kind. De Heer en Redder, Jezus Christus is als Zoon van de allerhoogste God, ver verheven boven keizer Augustus.

Dat pasgeboren kind is de Heer en Redder van de wereld. Niet op de manier van de wereld, met macht en geweld. Hij overwint de wereld, niet met een groot leger. Maar door eenzaam en alleen de weg van het kruis te gaan. Het Woord van het kruis is voor de wereld wel dwaasheid, maar voor die behouden worden is het de kracht van God!

Hij is immers de Messias, de Christus, de Gezalfde Zoon van God. Alleen Hij kan deze zware en moeilijke taak vervullen. Alleen Hij kan de zonde van de wereld op Zich nemen. Alleen door Zijn bloed kunnen wij door genade vergeving van onze zonden en het eeuwige leven ontvangen.

U zult dat ook begrijpen waarom het zo belangrijk is dat je voor deze Heer en Heiland knielt en buigt. Net zoals de herders dat deden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.