Kip genetisch verwant aan dinosaurus?

Volgens onderzoekers is de kip genetisch gezien het meest verwant met de dinosaurus van alle vogelsoorten. Hoe zou men tot deze conclusie zijn gekomen. Immers, volgens de moderne wetenschap zijn dinosauriërs ruim 70 miljoen jaren geleden uitgestorven. Het zou dan ook hoogst onwaarschijnlijk zijn dat bruikbaar DNA van dinosauriërs nog aanwezig zijn.

Men is tot de conclusie gekomen door DNA van kippen te vergelijken met gereconstrueerd DNA van vliegende dinosauriërs! Dus echt DNA van dinosauriërs, maar een reconstructie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.