Evangelisch-lutherse kerk gaat homo’s inzegenen

De Evangelisch-lutherse kerk in Hannover heeft handreikingen opgesteld voor het inzegenen van homostellen. Predikanten die hier moeite mee hebben, mogen weigeren.

This entry was posted in Bijbel en homoseksualiteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *