Frankrijk: “echte” politie moet EU-grenzen gaan bewaken

Frankrijk wil dat “echte” politie de EU-grenzen gaat bewaken. Verder wil Frankrijk ook het vrije verkeer tussen de EU-lidstaten ter discussie stellen. Dit n.a.v. de aanslag in Nice door een Tunesische “vluchteling” die naar Italië ging. Daar werd zijn asielaanvraag afgewezen, waarna hij vervolgens zonder problemen naar Frankrijk reisde en om dood en verderf in een kerk te zaaien. Op video-opnamen in Italië is de aanslagpleger te zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.