Cyprus: EU “migratie” deal ‘noodzakelijk’

Cyprus wil graag dat er binnen de EU een deal komt voor de verdeling van “migranten” over de andere lidstaten. Cyprus wordt al jaren overspoeld door “migranten”, o.a. via Turkije. In een poging “migranten” af te schrikken heeft het land destijds een SMS campagne waarin gewezen wordt op het feit dat Cyprus niet lid is van de Schengenzone.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.