Mensensmokkelaars misbruiken maas in wet als Franse marine hen begeleidt naar Engelse wateren

Mensensmokkelaars zouden mazen in de wet gebruiken als de Franse marine hun bootje met “migranten” naar Engelse wateren begeleidt. De “migranten” weigeren om zich te laten redden door de Franse marine, en dreigen daarbij zelfs met het springen in het water of het overboord gooien van kinderen mocht dat toch gebeuren. Daardoor zou de Franse marine geen andere keus hebben dan de “migranten” naar Engelse wateren te begeleiden, waar ze opgepikt worden door de Engelse kustwacht. Geen wonder dat de regering nieuwe wetten wil waardoor “migranten” gedwongen kunnen worden terug te keren naar Frankrijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.