“Migranten zijn geen vluchtelingen” bevestigt VN

De VN bevestigt dat “migranten geen vluchtelingen zijn”. Een onderzoek werd gedaan onder 3.000 “migranten” uit 43 Afrikaanse landen die inmiddels over 13 Europese landen verdeeld zijn. Vastgesteld werd dat dat deze “migranten” zeker “gevlucht” zijn om redenen zoals oorlog, hongersnood of armoede. De meeste “migranten”, die hier met door mensensmokkelaars met boten naartoe kwamen, zouden thuis een baan met in veel gevallen zelfs een hoger opleidingsniveau en/of salaris dan hun gemiddelde landgenoten. Veel ondervraagden vertelden dat ze genoeg verdiend zouden hebben om ook in Afrika een goed leven te kunnen leiden en 12% verklaarde dat ze zelfs geld konden sparen. Dit is een heel ander beeld die de vaak in de media gehoord wordt. Waarom dan toch op de “vlucht”? Van de geënquêteerden gaf 60% aan dat ze in Europa een andere baan wilden vinden en het verdiende geld naar “familie of vrienden” in het thuisland te sturen. En 8% wilde op deze manier een betere opleiding financieren. De reis naar Italië is voor deze “migranten” vooral gezien als een “investering”. De “migranten” betalen gemiddeld ongeveer $ 2700,- (hoezo armoede?) om naar Europa te komen. Dat bedrag wordt vaak meegefinancierd door familie en vrienden. Eenmaal in Europa, zoeken ze een baan en sturen het verdiende geld naar diegenen die in de reis geïnvesteerd hebben. Deze “investeerders” verwachten deze betalingen ook terug, zoals de VN schrijft. Want voor hen gaat het om een soort “ROI of Return of Investment”, een “kapitaalopbrengst” dus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.