EU geeft toe aan druk China en censureert open brief corona virus

De EU lijkt te hebben toegegeven aan druk van China en een open brief die geplaatst had moeten worden in de “China Daily” over het corona virus hebben gecensureerd. In de oorspronkelijke brief stond o.a. de volgende zin: “… the outbreak of the coronavirus in China, and its subsequent spread to the rest of the world over the past three months …” (vert. “… de uitbraak van het coronavirus in China en de daarop volgende verspreiding over de rest van de wereld gedurende de afgelopen drie maanden …“). In plaats daarvan kwam een verwijzing naar de “EU-Chinese samenwerking” op het gebied van “climate change and sustainability, human rights, multilateralism and the global response to the coronavirus.” (vert. “klimaatverandering en duurzaamheid, mensenrechten, multilateralisme en de wereldwijde aanpak van het coronavirus“). De EU verdedigt de ambassadeur die deze wijziging zou hebben toegepast zonder daar eerst over te hebben overlegd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.