Kan seksuele oriëntatie wijzigen?

Voor velen is het duidelijk dat homoseksualiteit aangeboren is en niet kan wijzigen. Het hoort bij de identiteit van de persoon. Nu is dit standpunt niet geheel onomstreden. Maar in elk geval is het duidelijk dat er mensen zijn die zich, om wat voor reden dan ook, aangeboren of niet, aangetrokken voelen. Overigens: als een eigenschap aangeboren is, dan zegt dat nog niets over de ethische kant ervan.

Opmerkelijk is in dit verband de bekering van dr. Rosaria Champagne Butterfield. Ze was hooglerares en lesbienne. Maar nu is ze heteroseksueel en getrouwd met een predikant! Ze heeft een boek geschreven over haar verandering met als titel: “Een onwaarschijnlijke bekering“. Nu moeten we oppassen om haar levensverhaal model te maken voor een ander. Maar haar levensverhaal laat zien dat homoseksualiteit kan veranderen!

1 thought on “Kan seksuele oriëntatie wijzigen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.