Homoseksuelen niet behandelen als paria’s

Vorig jaar verscheen op de website van het christelijk opinieblad “De Nieuwe Koers” (voorheen “CV Koers”) een artikel van een voorganger uit Engeland. Hij pleit ervoor om homoseksuelen niet als paria’s te behandelen. Hij heeft ook een homoseksuele relatie ingezegend om de het paar de “liefde en ondersteuning van de lokale kerk” te geven.

In de behandeling van de Bijbelteksten kan ook deze voorganger de conclusie ontkennen dat de Bijbel nergens positief spreekt over homoseksuele relaties. Deze voorganger stelt  “dat de Bijbel niet het definitieve antwoord geeft rond heel wat zaken die te maken hebben met inclusiviteit en waar christenen vervolgens mee geworsteld hebben.” Hij noemt als voorbeelden de positie van de vrouw in de kerk en slavernij. Op deze manier zaait deze voorganger helaas twijfel over de duidelijkheid en helderheid van de Bijbel. Immers: wij geloven dat God door de Bijbel op duidelijke en heldere wijze tot mensen van alle tijden, plaatsen en culturen, ook ons, spreekt.

Over homoseksualiteit is de Bijbel echter heel duidelijk afwijzend. Natuurlijk mogen we homoseksuelen niet als paria’s behandelen. Maar, tegelijk dat we onze eigen zonden onder ogen is het ook onze christelijke plicht om erop te wijzen dat homoseksualiteit in de ogen van God zonde is. Het (goedbedoeld) inzegen van homoseksuele relaties past m.i. daarin niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.