“Bijbel gebruiken tegen LGBTQ+ personen misbruik van de Schrift”?

Volgens een docent Theologie en Religie op Edge Hill University zou het gebruiken van de Bijbel tegen LGBTQ+ personen “misbruik” van de Schrift zijn. De argumenten en redeneringen die hij daarvoor geeft zullen de conservatieven of ons merkwaardig overkomen. Paulus zou in 1 Kor. 6:9-10 en Rom. 1:26-27 afwijzend zijn tegenover homoseksuele praktijken. Maar het zou misleidende zijn om de Bijbel, vaak aangehaald als een bron van autoriteit, “het woord van God” te noemen. Want het Christendom zou leren dat het woord van God niet de Schrift is, maar dat Jezus het woord van God is. En Jezus zou niets hebben gezegd over homoseksuele praktijken e.d. En nog wel Paulus heeft geschreven dat “de letter maakt doodt maar de Geest geeft leven” in 2 Kor. 3:6.

1 thought on ““Bijbel gebruiken tegen LGBTQ+ personen misbruik van de Schrift”?

  1. Het is een misvatting te menen dat Jezus niets over homoseksualiteit zou hebben gezegd. In o.a. Matt. 19: 4 en 5 wijst Hij op de scheppingsorde van den beginne. “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn”. Bovendien heeft de Zoon nooit iets gezegd of gedaan dat strijdig was met de heilzame geboden en leefregels van Zijn hemelse Vader.
    En wie de Bijbel goed leest, kan gaan inzien dat mensen van gebondenheden kunnen worden bevrijd waardoor gedachten aan zelfmoord zullen verdwijnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.