Plan voor homowijk Tilburg

Een projectontwikkelaar in Tilburg heeft plannen om een wijk te maken speciaal voor homo’s, biseksuelen en transgenders. Om het terrein komen hekken. Volgens een onderzoek namelijk geeft een groot deel van deze groep aan zich onveilig te voelen.

M.i. is dit een slecht plan. Het zal gettovorming in de hand werken. Daarnaast is het de vraag of het geweld zal voorkomen tegen deze groep. Het zal bovendien het “slachtoffergevoel” bij hen alleen maar versterken.

Christenen zouden homoseksuele praktijken op grond van de Bijbel moeten afwijzen. Dezelfde christenen moeten met dezelfde kracht geweld, ook tegen homoseksuelen, afwijzen. Geweld lost immers niets op. Daarnaast zijn christenen geroepen om niet te oordelen maar het oordeel aan God over te laten. Dat neemt niet weg dat christenen op grond van de Bijbel duidelijk mogen maken dat God homoseksuele praktijken afwijst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.