Ongeloof leidt tot kerkverlating

Leidt ongeloof bij predikanten/voorgangers tot kerkverlating? Kerken waarin (door predikanten/voorgangers) niet meer vastgehouden wordt aan Genesis 1 als geschiedenis lijken dit beeld te bevestigen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Canada en Engeland. In de NGK lijkt nog 18% hieraan vast te houden, in de GKV nog maar 9%. En in de CGK nog 22%.

Zou het ook zo zijn dat predikanten die Genesis 1 als geschiedenis hebben losgelaten, ook Genesis 2, dat ons vertelt van het monogame huwelijk tussen man en vrouw alleen, loslaten, en minder of geen problemen (lijken te) hebben met acceptatie van homoseksuele relaties?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.