1 thought on “Debat over homo’s als “grievend” ervaren door CGK Zwolle

  1. Het is toch wel de omgekeerde wereld! De CGK in Zwolle vindt het pijnlijk en grievend dat een deel van de verwante kerken opnieuw uitdrukkelijk het signaal afgeeft dat zij de ruimere opvatting niet deelt. Met andere worden, als de synode zich aan de bijbelse boodschap houdt. Dan is volgens de CGK in Zwolle ook de Bijbel grievend, want Gods Woord is er helder en duidelijk over dat homoseksuele relaties (ook die ’in liefde en trouw’) niet zijn zoals God bedoeld heeft, maar wél zondig zijn, net zoals bijv. het bezoeken van een prostitué zonde is.

    Wat het avondmaal betreft, wie eraan deelneemt, zal zijn of haar zonden moeten belijden en ermee willen breken, anders heeft de gang naar het avondmaal geen enkele zin. Het zal eerder zelfs tot schade zijn van het geestelijke leven. God kan niet zegenen wat tegen Zijn wil indruist. De kerk is NIET de plek waar, al of niet onder druk van de tijdgeest of met een vals beroep op liefde, zondige gedragingen worden toegestaan. Ware liefde is breken met de ongerechtigheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.