Hersteld Hervormde Kerk: homoseksuele relatie in strijd met Gods wil

De Hersteld Hervormde Kerk heeft in haar rapport “Een bijbelse bezinning op homoseksualiteit” uitgesproken dat een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht tegen Gods wil is. De kerk moet een dergelijke persoon “vermanen”. Dit geldt niet voor wie worstelt met deze gevoelens maar geen homoseksuele relatie aangaat. Daarmee is het rapport door de HHK aanvaard.

1 thought on “Hersteld Hervormde Kerk: homoseksuele relatie in strijd met Gods wil

  1. Terecht stelt het rapport dat seksuele omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht niet overeenkomstig het Woord van God is. De Bijbel is er duidelijk over, ook al wil niet ieder dat erkennen. Homofilie is een gebrokenheid als gevolg van de zondeval. God gunt hen die homofiele gevoelens ervaren en ermee worstelen, dat ze ervan verlost worden, want het hoort niet bij hen (Gen. 1:28). Door de kracht van de Heilige Geest is verlossing mogelijk, ook al wil de duivel dat ontkennen.
    Jezus gaf Zijn zondeloos leven om ons te verlossen van de zondeschuld waardoor wij, als wij Jezus’ offer in geloof aanvaarden, met God verzoend zijn en de Heilige Geest, de Geest der waarheid, de Geest van het leven zoals God bedoeld heeft, mogen ontvangen die ons in staat stelt te leven volgens Gods heilzame levensrichtlijnen en tot eer van God.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.